Thông tin liên hệ
Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Sở Khoa học công nghệ.
Địa chỉ: Số 211 - đường 30/4, Phường 2, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3820.194
Email: sokhcn@tayninh.gov.vn
Thống kê chung
Tổng số ý kiến:     0
      ĐỒNG Ý         KHÔNG ĐỒNG Ý
0 0


Góp ý(Thời gian từ 07/8/2017 đến 07/9/2017)